Välkommen till Linjalens Samfällighetsförening!
Styrelsen vill med detta brev hälsa välkommen samt informera om föreningen, vår samfällighet samt regler och förordningar inom samfälligheten.

Detta brev
Våra stadgar
Stadgar parkeringsförbud
Nytt regelverk kring avlopp och VA-system
Ritning fastighetsbeteckning Linjalen

Området

Linjalens samfällighet består av våra tre ”gator” vid vilka fastigheterna Linjalen 9-59 ligger (se skiss).

Drift

Samfälligheten ägs gemensamt av fastighetsägarna. Den löpande driften sköts av en styrelse som väljs på årsmötet i mars varje år. Ledamöterna i styrelsen är fastighetsägare som ställer upp med sin egen tid och sitt engagemang. För att detta ska fungera krävs att samtliga fastighetsägare tar sitt ansvar och är beredda på att verka i styrelsen under en eller flera perioder.

Regler och förordningar

All mark utanför och runt våra byggnader ägs av samfälligheten. Inga byggnationer i någon form, t.ex. uteplatser, får uppföras på föreningens mark. Inte heller får några bodar, husvagnar, reklamskyltar eller annat uppställas på föreningens mark. Inte heller stolar, bord eller andra möbler får ställas upp på föreningens mark utanför fastigheterna eller på gemensamhetsytor.

Området kring våra fastigheter skall hållas rent och snyggt.

Pallar, mindre antal per  fastighet,  läggs kostnadsfritt i härför avsedd palluppställningsplats vid parkeringen utmed restaurangen. På grund av brandrisken är det förbjudet att låta pallar ligga kvar utanför fastigheterna.

Det är heller inte tillåtet att använda samfällighetsföreningens markområden till marknadsföring dvs sätta upp skyltar eller banderoller.

Parkering

För framkomlighetens skull är det inte tillåtet att parkera på områdets gator och framför allt inte på trottoarerna. Fastighetsägare som har en gavelfastighet är för närvarande tillåten att använda utrymmet mellan byggnaderna till parkering av en bil per fastighet. (Se skiss.)  I övrigt skall uteslutande områdets väl tilltagna parkeringsplatser på båda sidor av vårt område användas.

Inom området gäller generellt parkeringsförbud mellan kl 02.00 och 05.00. Parkeringsböter utfärdas vid brott mot sagda parkeringsförbud med 500 kr per bötestillfälle/dygn. Områdets parkeringsplatser får med hänsyn till ovanstående parkeringsförbud inte användas för långtidsparkering utan endast användas för områdets hyresgäster och fastighetsägare.

Områdets parkeringsplatser får heller inte användas för parkering av lastbilar och andra större fordon utan är endast dimensionerad för personbilar.

Snöröjning sker nattetid/tidig morgon av JR Förvaltning vilket gör att parkeringen måste vara åtkomlig så snöröjning kan ske då detta annars medför merkostnader för föreningen.

Miljöstationer och avfallshantering

På området finns 2 stycken ”miljöstationer” avsedda för wellpapp, returpapper, visst mindre elektronikavfall, energilampor samt brännbart hushållsavfall. Här kan man slänga ”normala” avfallsmängder. Med normala avfallsmängder avses kontorssopor som mest en sopsäck per fastighet/vecka.

Om din verksamhet genererar stora avfallsmängder eller wellpapp måste du teckna ett eget avtal med SITA om hämtning vid din egen fastighet. Detta sker helt utanför föreningens ansvar och betalas separat av berörd fastighetsägare. Det är inte tillåtet att fylla upp miljöstationerna med egna stora avfallsmängder.

Det är inte tillåtet att ställa färg, lösningsmedel, metall, byggnadsavfall, möbler, glas, porslin eller andra grovsopor i miljöstationerna. Grovsopor får varje fastighetsägare själv ombesörja så att de fraktas till Hagbytippen. . Områdets fastighetsskötare Keith Adcock erbjuder hjälp med detta mot faktura.
Kontaktuppgifter adcock@telia.com

Vid missbruk i miljöstationerna debiterar föreningen en avgift till berörd fastighetsägare om minst 1000 kr per tillfälle eller faktisk kostnad.

Hemsida

Föreningen har en hemsida www.arningebusinesscenter.se där man som fastighetsägare bland annat kan annonsera lediga lokalrer och fastighetsförsäljningar. Detta sker mot en mindre avgift. Kontakta styrelsen så ombesörjer vi annonseringen via vår webbadministratör.

Övrigt

Vid övriga frågor som rör vårt område kontaktas styrelsen på:
info@arningebusinesscenter.seKommunikation med styrelsen sker endast via epost då styrelsen driver privat egen verksamhet och inte har möjlighet att vara tillgängliga mer än någon gång i månaden. OBS – det är enligt beslut endast fastighetsägare som kan kommunicera med styrelsen och det är alltså inte tillåtet för fastighetsägare att hänvisa hyresgäster eller anställda till styrelsen för diskussioner. Det är också fastighetsägare som ansvarar för att områdets regelverk efterlevs av såväl hyresgäster, anställd personal, städfirmor mm.
Detta brev
Välkommen som fastighetsägare i Linjalens Samfällighetsförening
Styrelsen

Välkommen till Linjalens Samfällighetsförening!
Styrelsen vill med detta brev hälsa välkommen samt informera om föreningen, vår samfällighet samt regler och förordningar inom samfälligheten.

Detta brev
Våra stadgar
Stadgar parkeringsförbud
Nytt regelverk kring avlopp
Ritning fastighetsbeteckning Linjalen

Området

Linjalens samfällighet består av våra tre ”gator” vid vilka fastigheterna Linjalen 9-59 ligger (se skiss).

Drift

Samfälligheten ägs gemensamt av fastighetsägarna. Den löpande driften sköts av en styrelse som väljs på årsmötet i mars varje år. Ledamöterna i styrelsen är fastighetsägare som ställer upp med sin egen tid och sitt engagemang. För att detta ska fungera krävs att samtliga fastighetsägare tar sitt ansvar och är beredda på att verka i styrelsen under en eller flera perioder.

Regler och förordningar

All mark utanför och runt våra byggnader ägs av samfälligheten. Inga byggnationer i någon form, t.ex. uteplatser, får uppföras på föreningens mark. Inte heller får några bodar, husvagnar, reklamskyltar eller annat uppställas på föreningens mark. Inte heller stolar, bord eller andra möbler får ställas upp på föreningens mark utanför fastigheterna eller på gemensamhetsytor.

Området kring våra fastigheter skall hållas rent och snyggt.

Pallar, mindre antal per fastighet, läggs kostnadsfritt i härför avsedd palluppställningsplats vid parkeringen utmed restaurangen. På grund av brandrisken är det förbjudet att låta pallar ligga kvar utanför fastigheterna.

Det är heller inte tillåtet att använda samfällighetsföreningens markområden till marknadsföring dvs sätta upp skyltar eller banderoller.

Parkering

För framkomlighetens skull är det inte tillåtet att parkera på områdets gator och framför allt inte på trottoarerna. Fastighetsägare som har en gavelfastighet är för närvarande tillåten att använda utrymmet mellan byggnaderna till parkering av en bil per fastighet. (Se skiss.) I övrigt skall uteslutande områdets väl tilltagna parkeringsplatser på båda sidor av vårt område användas.

Inom området gäller generellt parkeringsförbud mellan kl 02.00 och 05.00. Parkeringsböter utfärdas vid brott mot sagda parkeringsförbud med 500 kr per bötestillfälle/dygn. Områdets parkeringsplatser får med hänsyn till ovanstående parkeringsförbud inte användas för långtidsparkering utan endast användas för områdets hyresgäster och fastighetsägare.

Områdets parkeringsplatser får heller inte användas för parkering av lastbilar och andra större fordon utan är endast dimensionerad för personbilar.

Snöröjning sker nattetid/tidig morgon av JR Förvaltning vilket gör att parkeringen måste vara åtkomlig så snöröjning kan ske då detta annars medför merkostnader för föreningen.

Miljöstationer och avfallshantering

På området finns 2 stycken ”miljöstationer” avsedda för wellpapp, returpapper, visst mindre elektronikavfall, energilampor samt brännbart hushållsavfall. Här kan man slänga ”normala” avfallsmängder. Med normala avfallsmängder avses kontorssopor som mest en sopsäck per fastighet/vecka.

Om din verksamhet genererar stora avfallsmängder eller wellpapp måste du teckna ett eget avtal med SITA om hämtning vid din egen fastighet. Detta sker helt utanför föreningens ansvar och betalas separat av berörd fastighetsägare. Det är inte tillåtet att fylla upp miljöstationerna med egna stora avfallsmängder.

Det är inte tillåtet att ställa färg, lösningsmedel, metall, byggnadsavfall, möbler, glas, porslin eller andra grovsopor i miljöstationerna. Grovsopor får varje fastighetsägare själv ombesörja så att de fraktas till Hagbytippen. . Områdets fastighetsskötare Keith Adcock erbjuder hjälp med detta mot faktura.
Kontaktuppgifter adcock@telia.com

Vid missbruk i miljöstationerna debiterar föreningen en avgift till berörd fastighetsägare om minst 1000 kr per tillfälle eller faktisk kostnad.

Hemsida

Föreningen har en hemsida www.arningebusinesscenter.se där man som fastighetsägare bland annat kan annonsera lediga lokalrer och fastighetsförsäljningar. Detta sker mot en mindre avgift. Kontakta styrelsen så ombesörjer vi annonseringen via vår webbadministratör.

Övrigt

Vid övriga frågor som rör vårt område kontaktas styrelsen på:
info@arningebusinesscenter.seKommunikation med styrelsen sker endast via epost då styrelsen driver privat egen verksamhet och inte har möjlighet att vara tillgängliga mer än någon gång i månaden. OBS – det är enligt beslut endast fastighetsägare som kan kommunicera med styrelsen och det är alltså inte tillåtet för fastighetsägare att hänvisa hyresgäster eller anställda till styrelsen för diskussioner. Det är också fastighetsägare som ansvarar för att områdets regelverk efterlevs av såväl hyresgäster, anställd personal, städfirmor mm.